Du kan höra bättre

Vet du att det finns avancerad teknik som kan hjälpa dig att höra bättre?

Hörapparat är bara en del av de hjälpmedel som finns.

Vi hjälper dig att hitta lösningar på dina hörselproblem.

Hur är det att leva med hörselnedsättning? Vissa beskriver det som en ständig gissningslek. Du hör att något sägs men inte riktigt vad. Graden av hörselnedsättning skiljer sig åt mellan olika individer; från att ”höra lite dåligt” till att nästan inte höra något alls.

Den ständiga gissningsleken gör att man behöver anstränga sig för att klura ut vad som sägs.  Det kan då bli svårare och mer tröttande att hänga med i snabba samtal och att minnas vad som har sagts.  Över längre tid kan det också uppstå spänningar i kroppen. Vi på Hear 2 Unite hjälper dig att hitta lösningar på dina hörselproblem.

Har du redan hörapparat men upplever att du behöver ytterligare hjälpmedel på arbetet? Klicka på Arbetshjälpmedel och läs mer.

Har du fått ett meddelande från Region Västmanland att Hear 2 Unite kommer att utföra din hörselundersökning? Vi har avtal med Region Västmanland och du kommer att få en kallelse från oss inom tre veckor. Klicka på Remiss för att läsa mer.

Behöver du skydda din hörsel i bullriga miljöer på arbetet eller fritiden? Vi provar ut och säljer formgjutna hörselskydd. Vi erbjuder även föreläsningar.

Kontakta oss så berättar vi mer, hos oss träffar du alltid en legitimerad audionom.