Vanliga frågor

Svar: Vid första besöket avsätter vi alltid 90 min men det kan givetvis gå fortare om patienten hör bra och ingen vidare åtgärd behövs. I de fall patienten uppfyller Regionens kriterier för hörapparatsanpassning behövs dock den tiden för att vi i lugnt och ro ska gå igenom hörselresultatet och i samråd med patienten komma fram till vad som ska beställas utifrån patientens önskemål vad gäller passform, modell och vilket förstärkningsbehov som finns.

 

Resterande besök är sedan alltid 60 min.

Vi har en begränsad försäljning av batterier till hörapparater, filter till hörapparater samt ljudkudde för lindring av tinnitus.

Alla produkter: Länk till sidan Försäljning

Vi samarbetar med tre audionommottagningar som säljer hörapparater privat.
Det går bra att kontakta dem direkt.

Eskilstuna https://horselkompetens.se/

Stockholm https://audiotek.se/

Örebro https://www.horselhalsan.se/