Integritetspolicy Hear 2 Unite

För oss på Hear 2 Unite är din integritet viktig. Vi värnar om din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. I den här integritetspolicyn informerar vi dig om vilka personuppgifter vi samlar in, varför, hur de hanteras och hur länge de sparas.
En enkel summering av vår policy är:

  • Dina egna uppgifter är vår enda källa, all information om dig kommer direkt från dig
  • Vi efterfrågar enbart information som är nödvändig för verksamheten
  • Vi säljer aldrig information till tredje part
  • Du kan när som helst fråga om vilken information vi har sparad om dig
  • På din begäran kan vi ta bort personliga uppgifter
  • Vi skyddar dina personuppgifter på alla sätt vi kan
  • Vi har tystnadsplikt

Denna webbplats använder även kakor, cookies. Du kan läsa mer om kakor här.

Nedan följer en detaljerad beskrivning av vår integritetspolicy. Du är alltid välkommen att kontakta oss för frågor eller synpunkter på info@privataudionom.se

Kort om GDPR

GDPR är en förkortning på General Data Protection Regulation och heter på svenska ”Allmänna dataskyddsförordningen”. GDPR är en EU-förordning som gäller sedan maj 2018 och gäller alla företag inom EU som hanterar personuppgifter. Förordningen finns till för att stärka individens rätt om sina egna personuppgifter. GDPR innebär en trygghet för dig, att vi som företag måste ha ditt samtycke för att kunna samla in och hantera dina personuppgifter. Det innebär också att du med stöd i förordningen har rätt att veta vilken information som vi har om dig och varför vi behöver den informationen. Det ger dig också rätt att begära att dina personuppgifter raderas.  GDPR gäller för all insamling av personuppgifter så väl som på internet och digitalt som muntligt. Mer information om GDPR finns på Datainspektionen ( https://www.datainspektionen.se/ )

Dessa personuppgifter samlar vi in

Hear 2 Unite samlar enbart in de personuppgifter som du ger till oss. Vilka uppgifter vi efterfrågar kan variera beroende på vilken tjänst eller produkt du köper eller lånar. I alla ärenden där utlåning och utlämning av produkter sker samt vid fakturering efterfrågar vi vanligen för- och efternamn, personnummer, hemadress, telefonnummer och epost.  

I vissa ärenden efterfrågar vi vilka hörapparater du använder, din arbetsplats och anställningstid. Hear 2 Unite behöver inte se ditt audiogram, däremot är det en handling som skickas med i din ansökan till Försäkringskassan.

Om du är representant för ett företag, kommun, region eller förening samlar vi in uppgifter från den organisation som du representerar, samt för- och efternamn på dig som kontaktperson.

Varför vi samlar in personuppgifter.

Beroende på vad du köper av oss, tjänst eller produkt, har vi olika syften med personuppgifterna. Om du köper hjälpmedel till dina hörapparater behöver vi veta vilka hörapparater du har. Om vi gör en arbetsplatsutredning behöver vi mer information, då är det Försäkringskassans informationskrav som bestämmer vilka uppgifter vi hanterar.

För all fakturering behöver vi ha för- och efternamn och adress. Vi kompletterar med personnummer eftersom det är ett säkrare sätt att knyta informationen till en person. För att kunna kommunicera med dig använder vi telefonnummer och/eller epost.

Bokföringslagen står över GDPR och om vi fakturerat dig för en tjänst eller produkt kommer dina uppgifter sparas i vårt bokföringssystem i 7 år från utgånget räkenskapsår. Enligt bokföringslagen måste räkenskapsinformationen sparas i sin ursprungsform, detta innebär att vi på din begäran kan ta bort personuppgifter som inte anges i fakturan. Efter 7 år från utgånget räkenskapsår kan du begära att vi tar bort alla dina personuppgifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi som arbetar på Hear 2 Unite har tystnadsplikt, därför kan du alltid känna dig trygg i att det som sägs inte sprids vidare, precis som vid ett vanligt besök inom vården.  Anonymiserade anekdoter från våra samlade erfarenheter kan vi dock dela med oss av, alltid på ett sådant sätt att det inte kan spåras till en specifik individ, arbetsplats, ort eller tid.

Vår policy är att spara personlig information så kort tid som möjligt. Personuppgifter på papper arkiveras enligt gällande lag på en säker plats. När ditt ärende är avslutat och slutfakturan betald sekretessbehandlas alla pappersdokument. Det som finns kvar är informationen i bokföringssystemet. Vi använder ett bokföringssystem med mycket hög säkerhet vilket innebär att obehöriga inte kan logga in och läsa informationen.

I det fallet kommunikation sker via epost eller sms, raderas alla meddelanden efter avslutat ärende/åtgärd.